Lübnan ve Orta Afrika tezkereleri Meclis’ten geçti 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki görev sürelerini bir yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis’ten geçti.

ANKA ve AA’nın aktardığına göre tezkerinin kabul edilmesiyle birlikte TSK personelinin Lübnan’daki görev süresi 31 Ekim 2023’den itibaren bir yıl daha uzatıldı. Tezkere şöyle:

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 11/8/2006 tarihinde kabul ettiği 1701 (2006) sayılı Karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5/9/2006 tarihli ve 880 sayılı Kararıyla bir yıl için verdiği izin çerçevesinde, Türkiye, Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücüne (UNIFIL) Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla katkı sağlamıştır. Söz konusu iznin süresi son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18/10/2022 tarihli ve 1343 sayılı Kararıyla 31/10/2022 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmıştır.

Türkiye UNIFIL’e yaptığı katkılarla barışı koruma harekâtının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlenmiştir. Bu çerçevede, Türkiye’nin katkısı gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde, gerek bölgesel ve küresel ölçekte, gerek kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir

Bu itibarla, UNIFIL’e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

UNIFIL’in görev süresi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 31/8/2023 tarihli ve 2695 (2023) sayılı Kararıyla 31/8/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu hususlar ışığında ve Lübnan ile ikili ilişkilerimiz ve bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin UNIFIL’in görev süresinin uzatılması yönündeki 2695 (2023) sayılı Kararı uyarınca; hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, 1701 (2006) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31/10/2023 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL’e iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için gereğini Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım.”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Birleşmiş Milletler’in (BM) Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekât ve misyon kapsamındaki görevi de ikinci tezkereyle 31 Ekim 2023’ten itibaren bir yıl süreyle uzatıldı. (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx