Sıhhat Bakanlığı atama kurası başvurusu ne vakit, nasıl yapılır?

Sıhhat Bakanlığı tıpta uzmanlık mevzuatına nazaran uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı takımlarına birinci sefer yahut yine yapılacak atama yerleştirme süreci gerçekleştirecek. Kura başvurusu 25-30 Mayıs tarihlerinde PBS üzerinden gerçekleşecek.

Sıhhat Bakanlığı atama takvimi muhakkak oldu. 1. Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu için yabancı lisan yeterliliğine sahip ve yüksek lisans yahut doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı işçi alımı’ yapılacak. 2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile öbür kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında işçi alımı’ yapılacak.

SIHHAT BAKANLIĞI ATAMA KURASI BAŞVURUSU

SIHHAT BAKANLIĞI ATAMA KURASI BAŞVURUSU NE VAKİT?

Sıhhat Bakanlığı atama kurası için müracaatlar 25 Mayıs 2022 Çarşamba– 30 Mayıs 2022 Pazartesi Saat 18:00’e kadar yapılabilecek.

KURA SONUÇLARI NE VAKİT AŞİKÂR OLACAK?

Sıhhat Bakanlığı ataması için 16 Haziran 2022 Perşembe günü kura çekimi yapılacak.

MÜRACAAT KURALLARI NELER?

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen genel koşulları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A unsuruna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki öteki statülerde vazife yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) Birinci kez yahut yine atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki öteki statülerde misyon yapan ve kura son müracaat tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son müracaat tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 18:00’e kadar Sıhhat Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

6) Kura son müracaat tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sıhhat Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve e-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sıhhat Bakanlığı Hekim Bilgi Bankasında müracaat yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren süreksiz mezuniyet dokümanı yahut diploma suretini müracaat sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıyeten yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik evraklarını elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu hususu, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci unsuru kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş takımlarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sıhhat tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.