Marmaris’te otel için kıyım büyük reaksiyon çekiyor: Dinamitle patlatıyorlar

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Kızılbük Koyu’na yaklaşık 30 yıl evvel başlatılan ve sonrasında Sinpaş GYO’ya satılan otel-devremülk projesi reaksiyonlara karşın devam ediyor.

Bölgeden gelen son imgeler ise facianın boyutunu gözler önüne seriyor.

Marmaris Kent Kurulu’nun resmi toplumsal medya hesabından paylaşılan imajlarda, inşaatın el değimemiş koyların dinamitle patlatılarak devam ettirildiği görülüyor. İmajlar, “İmdat. Marmaris’in Ulusal Park Alanı içindeki el değmemiş koylarını beton yığınına çevirmek için dinamit patlatıyorlar. Burası Kızılbük Koyu…” denilerek paylaşıldı.

MARMARİS BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Marmaris Belediyesi tarafından projeyle ilgili yapılan açıklamada “İçmeler İmar planı notlarında geçen “İmar planı lokal koordinat sisteminde, imar uygulamaları da ulusal koordinat sisteminde hazırlanarak çakıştırıldığından, imar planı ada kenarı çizgileri ile imar uygulama çizgilerinin uyuşmadığı durumlarda imar uygulama çizgilerine uyulacaktır.” hususu doğrultusunda ve T.C. Etraf ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06/07/2020 tarihli görüş yazısı ve bu alanla ilgili alınmış olan aplikasyon dokümanı doğrultusunda 23/09/2020 tarihinde Belediyemizce imar durumu düzenlenmiştir” denildi.

Açıklamada, “Marmaris Ulusal Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyonu Planında da belirtildiği üzere emsal artışı olmaksızın onaylı imar planı bulunan alanlarda onaylı planlar geçerli olacaktır. Anılan inşaatta 1987 yılından sonra rastgele bir emsal artışı olmamıştır. Maliklerince de tertipli olarak yenileme ruhsatı düzenlenmiş, üstte belirttiğimiz üzere en son olarak da 2018 tarihinde Marmaris Belediyesince yenileme ruhsatı düzenlenmiştir. Bu bağlamda ilgili plan ve kanunlar ile anayasal eşitlik prensibi çerçevesinde 2518 parseldeki inşaat için Marmaris Belediye Başkanlığınca yapı ruhsatları düzenlenmiştir” tabirleri kullanıldı.

UZMAN RAPORU ZİYANI ORTAYA KOYDU

Muğla Valiliği, büyük tahribat yaratan inşaat için 13 Ağustos 2021’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararını vermişti. Marmaris Kent Kurulu ise kısmı, Muğla 3’üncü Yönetim Mahkemesi’nde bu kararın iptali için dava açmıştı.

Uzman raporunda, tesisin Ulusal Park’ı, kıyıyı, ormanı ve endemik cinsleri tahrip ettiği ve raporda maddelere terslik oluşturan birçok hususa dikkat çekildiği belirtilmişti.

53 sayfalık uzman raporundan bir kısım şöyle:

“Dava konusu parselin bulunduğu alan doğal ve ekolojik bedeli yüksek alanlardır. Plan kapsamında kalan alanlarda, arazi kullanımı ve yapılaşmanın plan, fen, sanat, sıhhat ve etraf koşullarına uygun olarak oluşmasının sağlanması, afet tesirlerinin azaltılması; doğal, tarihi, kültürel etrafın ve ekosistemlerin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi gereklidir. Bu alanları tehdit edici tarafta ve tahribata açacak yapılaşma kararları getirilmemelidir ve koruma-kullanma istikrarı gözetilmesi gereklidir. Her türlü yapılaşma şartlarında çevreyi kirletmeyecek tedbirler alınmalıdır. Parsele ait yapılaşma özellikleri ile etrafındaki alanın doğal özelliklerinin planlama basamağında dikkate alınması ve müdafaa kararlarına dönüştürülmesi mecburidir. Lakin keşif sırasında çekilen fotoğraflardan da görüleceği üzere tabiat ve ekosistem üzerinde önemli bir tahribat meydana gelmiştir. Çevreyi kirletmeyecek tedbirler alınmamıştır.”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.